fbpx

C#.NET Visual Studio.NET Asp.NET Türkçe Görsel Eğitim 3 Cd

C#.NET Visual Studio.NET Asp.NET Türkçe Görsel Eğitim 3 Cd

Microsoft.NET mimarisi nedir? Avantajları nelerdir? Visual Studio.NET programlama ortamı nasıl kullanılır? Visual Studio.NET ile Microsoftun yeni dillerinden C#.NET ile program nasıl yazılır? C#.NET kod yapısı ve kontroller,nesne yönelimli programlama, XML, SQL ve ADO.NET kullanımı ve ayrıca C#.NET ve ASP.NET teknolojisiyle Web tabanlı uygulama yazımı… Tümüyle Uygulamalı ve Türkçe anlatımla.

Gereksinimler : Windows 95/98/XP/2000/NT, CD-ROM, Ses Kartı, Mouse ve Hoparlör

Toplam Süre : 73 Saat

İÇİNDEKİLER

VS.NET Kurulumu
01 – Prerequisites Kurulumu
02 – Visual Studio.NET Kurulumu
03 – MSDN Kütüphanesi Kurulumu
04 – Kurulum Tamamlanması

.NET Mimarisi

• Microsoft Visual Studio.NET Arayüzü
05 – VS.NET IDE Part I (giriş & file ve edit menüleri)
06 – VS.NET IDE Part II (menüler ve toolbarlar)
07 – VS.NET IDE Part III (toolbarlar ve bazı pencereler)

• C# Programlamaya Giriş
08 – C# Kod yapısı ve Ornek Program (Merhaba Dunya)
09 – C# Konsol Uygulamaları ve Değişken Kavramları
11 – C# Aritmetik ve Aritmetik Operatörleri
12 – C# Karşılaştırma ve Ilişkisel Operatörler
13 – Winform Uygulamalar ve Ornek Program (Messagebox Merhaba)

• Kontrol Yapıları
14 – Algoritmalar
15 – Kontrol Yapıları
16 – Karar verme (If yapısı ve mantıksal operatörler)
17 – If örneği (not hesaplama)

While döngü yapısı ve arttırma azaltma operatörleri
18 – Deger Tipleri
19 – For döngü yapısı
20 – Switch yapısı

Do while döngü yapısı

• Metodlar
21 – Bazı Sınıfların Metodları (1)
22 – Bazı Sınıfların Metodları (2)
23 – Math Sınıfı Metodları
24 – Metodlar (1)
25 – Metodlar (2)
26 – Örnek Program Aylık Takvim (1)
27– Örnek Program Aylık Takvim (2)
28 – Rasgele Sayı Üretimi (1)
29 – Rasgele Sayı Üretimi (2)
30 – Metod Overload

• Arrays ( Diziler)
31 – Diziler
32 – Örnek Program (Temel dizi kullanımı, öğrenci işleri) (1)
33 – Örnek Program (Temel dizi kullanımı, öğrenci işleri) (2)
34 – Arama ve Sıralama (1)
35 – Arama ve Sıralama (2)
36 – Array Sınıfı ve Çok boyutlu diziler

• Nesne Temelli Programlama
37 – Sınıf ve Nesne Kavramına Giriş
38 – Properties
39 – Composition
40 – Static metodlar ve özellikler
41 – Const ve Readonly, this referansı
42 – Structure
43 – Collections (1)
44 – Collections (2)
45 – Örnek Program – iskambil (1)
46 – Örnek Program – iskambil (2)

• Nesneye Yönelik Programlama (OOP)
47 – Giriş, temel kavramlar
48 – Temel Sınıf ve Türemiş Sınıflar
49 – Protected ve Internal (1)
50 – Protected ve Internal (2)
51 – Temel Sınıf ve Türetilmiş Sınıflar Arasındaki İlişki (ful
52 – Türetilmiş Sınıflarda Constructor ve Destructorlar
53 – Kalıtım

• Örnek Program – Dörtgen, Dikdörtgen, Prizma
54 – Nokta sınıfı
55 – Koordinat Sınıfı
56 – Prizma Sınıfı
57 – Interface
58 – Interface Arabirim
59 – Örnek
60 – Interface Sınıfı
61 – Point Sınıfı
62 – Rectangle Sınıfı
63 – Prism Sınıfı
64 – Uygulama Testi ve Özet
65 – Override ve New
66 – Polimorfizm

• Abstract Metodlar ve Sınıflar

67 – Abstract Metodlar ve Sınıflar
68 – Örnek
69 – Virtual Metodlar ve Özellikler
70 – Sealed Sınıf ve Metodlar
71 – Boxing ve Unboxing

• Operatör Overloading (Ezmek)
72 – Giriş ve Temel Operatörleri Ezmek
73 – Simetrik Operatörler ve (++, –) Operatörleri
74 – Operatör Çiftleri ve Özet

• Delegate
75 – Delegate (temsilciler)
76 – Örnek (Sort uygulaması)
77 – İstisna Yönetimi
78 – İstisna Yönetimi Kavramı
79 – Exception Handling
80 – Catch ve Exceptions
81 – Throw
82 – Örnek Program (Hesap Makinası)
83 – Checked ve Unchecked
84 – Exceptionlar ve Kalıtım (örnek program Rehber)
85 – Arayüzün tasarımı, contact ve exception sınıfları
86 – Ekle, Yeni ve Sil Düğmesi
87 – Düzenle düğmesi ve özet

• GUI
88 – Winform’a Giriş
89 – Olay Yakalama Modeli
90 – Form Bileşeni
91 – Properties
92 – Events
93 – Label Kontrolü
94 – Properties
95 – Events
96 – LinkLabel
97 – Properties
98 – Events
99 – TextBox
100 – Properties
101 – Events
102 – Button
103 – Properties
104 – Events
105 – Örnek Program (Oyun, Düğme Yakalamaca)
106 – Radiobutton
107 – Properties
108 – Events
109 – Checkbox
110 – Properties
111 – Events
112 – Groupbox
113 – Properties
114 – Events
115 – PictureBox
116 – Properties
117 – Events
118 – Panel
119 – Properties
120 – Listbox
121 – Properties
122 – Events
123– Combobox
12 4– Properties
12 5– Events
12 6– Örnek Program (İnternet Kafe Uygulaması)
12 7– Arayüzün Oluşturulması
128– Kod Arkası
129– Tabcontrol
130– Tabcontrol Properties
131 – Tabpages Properties
132 – TabControl Events
133 – Tabpages Events
134 – DateTimePicker
135 – Properties
136 – Events
137 – Month Calendar
138 – Properties
139 – Events
140 – ImageList
141 – Treeview
142 – Properties
143 – Events
144 – Datagrid
145 – Properties
146 – Events
147 – Richtextbox
149– Properties
150 – Events
151 – Timer
152 – MainMenu
153– ContextMenu
154 – Toolbar
155 – Properties
156– Events
157 – Statusbar
158 – Properties
159 – Events
160 – Dialogs
161 – Part I
162 – Part II
163 – Örnek Program (NetPad)
164 – Arayüzün Oluşturulması
165 – Kodlama Part I (dosya ve düzen menüleri)
166 – Kodlama Part II (yardım menüsü ve toolbar düğmeleri)
167– Çoklu Formlarla Çalışmak
168– Çoklu Windows Formları
169 – MDI Formlar
170 – Stringler

Dosyalar
171 – File
172 – Örnek Uygulama
173 – XML
174 – XML ye giriş
175 – XML Okumak ve Yazmak
176 – Veritabanı ve ADO.NET
176 – Veritabanı ve İlişkisel Veritabanlarına Giriş
177 – SQL Server
178 – SQL
179 – Select
180 – Where
181 – Order By
182 – Iki Tabloyu Birleştirmek
183 – Insert Into
184 – Update
185 – Delete
186 – ADO.NET Nesne Modeli
187 – Veritabanına Bağlanma ve Çeşitli Nesneler (Connection, Adapter)
188 – Örnek Program (Sınıf-Öğrenci Yönetimi)
189 – Formların Hazırlanması
190 – Öğrenci Tanımlama
191 – Sınıf Tanımlama
192 – Öğrenci – Sınıf Ataması
193 – Sınıf Listesi
194 – Örnek Program (CV Manager)
195– Ekran Tasarımı
196– Veritabanı ve StoredProcedure Hazırlanması
197 – Veri Kaydetme
198 – Sorgulama
199 – Detay Bilgileri Göstermek
200 – Veri Güncelleme
201 – Dataseti XML Olarak Kaydetmek ve Okumak
202 – DataReader Kullanmak
203 – Webform ve ASP.NET

Webform a Giriş
204 – Webform Arayüzü
205 – Webform Bileşenleri
206 – ImageButton
207 – Placeholder
208 – Webform
209 – Calendar
210 – Adrotator
211 – DataList
212 – Required Field Validator
213 – Range Validator
214 – Compare Validator
215 – Regular Expression Validator

DataGrid
216 – Properties
217 – Events
218 – Server
219 – Request
220 – Response

• Örnek Program (Ziyaretçi Defteri)
221 – Veritabani ve Liste Ekranının hazırlanması
222 – Yeni Kayıt Ekleme
223 – Login
224 – Kontrol Paneli
225 – Session
226 – Web User Control

• WebForm Güvenliği
227 – Giriş
Örnek (Form Authentication)
228 – WebService
229 – XML WebService lere giriş
230 – WebService Oluşturmak
231 – WebService Kullanmak
232 – Networking
233 – Networking ve temel kavramlar
234 – Örnek (Socket Sunucu Uygulaması)
235 – Örnek (Socket İstemci Uygulaması)
236 – Multimedia Programlama
237 – Örnek Program (Resim Gösterici )
238– Örnek Program (Multimedia Player)
239 – Örnek Uygulama (E-Ticaret – Kitap Satışı)
240 – Genel Profil
241 – Veritabanı Oluşturulması
242 – StoredProcedure ler
243 – Products Tablosu spleri
244– User Tablosu spleri
245 – List Sold Products spleri
246 – CheckOut
247 – WebService

• WebForm
248 – Web.Config dosya ayarları
249 – Class lar
250 – User Sınıfı
251 – Product Sınıfı
252 – Basket Sınıfı
252 – Admin Paneli
253 – UserOptions
254 – Ekran Tasarımı ve Yeni Kullanıcı Kaydı
255 – Kullanıcı Seçimi
256 – ProductType Options
257 – ProductOptions
258 – Sold Products
259 – Admin Paneli
260 – Login kontrolü
261 – SignUp kontrolü
262 – Ekran Tasarımı
263 – Kod arkası
264– Hesap bilgilerini düzenle
265 – ProductList
266 – Ekran Tasarımı
267– Kod arkası Part I
268 – Kod arkası Part II
269 – Alışveriş Sepeti
270 – CheckOut
271 – Ürün adedi
272 – Teslimat bilgileri
273 – Ödeme bilgileri
274 – Ürün adedi kod arkası
275 – Teslimat bilgileri kod arkası
276– Ödeme bilgileri kod arkası
277 – Satınalma
278 – Birleştirme
279 – Arayüz
280 – Modüllerin yüklenmesi
281 – Admin Girişi Yönlendirmesi
282 – Satışın tamamlanması ve son ayarlar
283 – WinForm
284 – Login
285 – ListSoldProducts
286 – Projeler
Piyasa Değeri 100 ytl olan GorselEgitim.Com a ait 3 cd lik c# Türkçe Görsel Eğitim Cd si (cracklenmiştir) alıntı değildir.

Download Linkleri :

CD1

http://rapidshare.com/files/103815178/Dotnet01.part1.rar
http://rapidshare.com/files/103833920/Dotnet01.part2.rar
http://rapidshare.com/files/103851980/Dotnet01.part3.rar
http://rapidshare.com/files/103870723/Dotnet01.part4.rar
http://rapidshare.com/files/103919490/Dotnet01.part5.rar
http://rapidshare.com/files/104030043/Dotnet01.part6.rar
http://rapidshare.com/files/103797514/Dotnet01.part7.rar
http://rapidshare.com/files/103797588/Dotnet01.part8.rar

CD2

http://rapidshare.com/files/102806101/Dotnet02.part1.rar
http://rapidshare.com/files/102806085/Dotnet02.part2.rar
http://rapidshare.com/files/102806104/Dotnet02.part3.rar
http://rapidshare.com/files/102610659/Dotnet02.part4.rar
http://rapidshare.com/files/102590944/Dotnet02.part5.rar
http://rapidshare.com/files/102498664/Dotnet02.part6.rar

CD3

http://rapidshare.com/files/102513319/Dotnet03.part1.rar
http://rapidshare.com/files/102529121/Dotnet03.part2.rar
http://rapidshare.com/files/102544482/Dotnet03.part3.rar
http://rapidshare.com/files/102560898/Dotnet03.part4.rar
http://rapidshare.com/files/102576290/Dotnet03.part5.rar
http://rapidshare.com/files/102643764/Dotnet03.part6.rar
http://rapidshare.com/files/102806077/Dotnet03.part7.rar

rar şifresi : indirfull.com

Lisanslama İşlemleri Görüntülü anlatım:

http://rapidshare.com/files/104900971/CsharpGorselEgitimLisanslama.rar

YASAL UYARI :  ÜRÜNLER HER FİRMANIN KENDİ BÜNYESİNDEN TEMİN EDİLMİŞ DİJİTAL KOPYALARIDIR.
Bu dosyaları 24 saat sürecinde bilgisayarınızda bulundurmak T.C. yasalarına göre suçtur. Sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmektedir.

About Emre Zengin

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Genç İnşaat Mühendisi ve Aynı Zamanda Bilişim ve Teknoloji Tutkunu

Check Also

Mobil Kaza Tespit Tutanağı

Mobil Kaza Tespit Tutanağı SBM tarafından geliştirilen uygulama sayesinde kaza tespit tutanakları akıllı telefonlar üzerinden …

One comment

  1. linkler ölü 😉

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir