fbpx

Şantiye Şefliği için İSG Uzmanlığı Belgesi Şartı

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik (RG:16.12.2010/27787) 10. maddenin 15. fıkrası gereği Şantiye Şeflerinin İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
10. maddenin 15. fıkrası ” Mühendis veya mimar unvanlı teknik personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 81‘nci maddesi kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde, şantiye şefinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması zorunludur.”

İlgili Yönetmeliğin geçici madde 2 sine göre Şantiye Şefinin İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olması için 2020 yılına kadar süre verilmiştir. İnşaat sektörü ‘Çok tehlikeli işler’ kapsamına girdiği için İnşaat Şeflerinin A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip olmaları gerekecektir.

Mevcut yasal düzenlemelere göre özel sektörde çalışanlar direkt A sınıfı uzmanlık belgesi almamaktadır. Önce C sınıfı, C sınıfı belge ile 3 yıl çalıştıktan sonra B sınıfı, B sınıfı belge ile 4 yıl çalıştıktan sonra gerekli eğitim ve sınavlara katıldıktan sonra ancak A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi alınabilmektedir.

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20101216-5.htm

İş güvenliği uzmanlığı belgesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin on beşinci fıkrası kapsamındaki işlerde görev alacak mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı şantiye şefinin 1/1/2012 tarihinden 1/1/2020 tarihine kadar 4857 sayılı İş Kanununa uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesi alması zorunludur.
TMMOB 18.11.2011 tarihinde ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair taslak için Şantiye Şeflerininin İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine haiz olması konusunda ki düzenleme için aşağıdaki şekilde görüş bildirmiştir.

TMMOB’dan
“Yönetmeliğin 10. maddesinin 15. fıkrası ise, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 81. maddesi kapsamında iş güvenliği ile görevli mühendis istihdam edilmesi gereken işyerlerinde ayrıca iş güvenliği mühendisi istihdamını engelleyici nitelikte bir düzenlemedir. Çünkü, işveren maliyet unsuru olarak gördüğü iş güvenliği mühendisi istihdamı yerine iş güvenliği belgesine sahip şantiye şefinin aynı zamanda iş güvenliğinden de sorumlu olduğunu ileri sürerek ayrıca iş güvenliği ile görevli mühendisi istihdam etmeyecektir. Bu durumda her iki görev aynı kişide birleşeceğinden, ayrı ayrı görev, hak, yetki ve sorumluluk gerektiren iki ayrı görevin ifasından beklenen amaç da gerçekleşmeyecektir. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz gibi, şantiye şefi aynı zamanda işveren vekili olduğundan bu durum iş güvenliği mühendisinin işverene karşı bağımsız olması gerektiği ilkesiyle de bağdaşmayacaktır.
Bu fıkrada değişiklik yapılması değil, mevcut düzenlemenin tümüyle yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.”

Kaynak:  http://santiyesefligi.com/yonetmelik/insaat-sektorunde-faaliyet-gosterenlerin-dikkatine/

About Emre Zengin

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Genç İnşaat Mühendisi ve Aynı Zamanda Bilişim ve Teknoloji Tutkunu

Check Also

Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

      Yüksek Lisans için öncelikle Lisans eğitiminizi başarıyla tamamlamış olmanız gerekmektedir. Daha sonra …

5 comments

  1. İnşaat kazalarının önüne geçmede önemli bir faktör olur kanaatindeyim.

  2. Bir iş güvenliği uzmanı olarak özellikle inşaat, yapı denetim sektörlerinde iş güvenliği konuları kapsamlı bir şekilde daha çok genişletilmelidir.

  3. dogrusalhareket

    şantiye şefliği yapıyorduk şimdi onuda zorlaştırdılar.

  4. furniture assembly london

    Paylaşım için teşekkür ederiz.çok güzel bir site kurmuşsunuz.

  5. Teşekkürler. Güzel paylaşım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir